ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป/รับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รพ.กู่แก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กู่แก้ว

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย (ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค)วารสาร/ทั่วไป
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ผู้บริหาร

...

พญ.นิโลบล ช่วยแสง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว

ช่องทางด่วน

081-9128426

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว
(Patient Experience Program: PEP)
ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ รพ.กู่แก้ว
จองคิวออนไลน์
ทันตกรรม,กายภาพ,แพทย์แผนไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สสจ.อุดรธานี
Web Conference

โหลดเอกสาร สสจ.
ประกาศข่าว สสจ.

E-Letter
HDC กระทรวง

HDC จังหวัด
Cockpit63

ComProject
บริหารยุทธฯ63

OPPP2010
OP/PP

TBCM Thailand
TBCM DataCenter