Generic placeholder image

รายงานเอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานเอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1_บันทึกขอขึ้นเว็บ.pdf2_รง วิเคราะห์การซื้อจ้าง2562.pdf

: 2019-11-23 : Admin 215