ทำบุญโรงพยาบาล ปี 60

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมทำบุญโรงพยาบาลประจำปี 60 

2017-04-27 โรงพยาบาลกู่แก้ว