วันมหิดล 63

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 ก.ย. 2563

2020-09-24 โรงพยาบาลกู่แก้ว