อบรมจริยธรรม 63

กิจกรรมชมรมจริยธรรม-ปฏิบัติธรรม วัดป่าโนนทองอินทร์ 63